Go to Top

Biologia a potrzeby dziecka

Na pytanie czemu nosić, moglibyśmy odpowiedzieć jednym zdaniem: bo jest to podstawowa potrzeba dziecka.

Dziecko rodzi się niedojrzałe pod względem psychicznym oraz fizycznym. Zaspokajając podstawową potrzebę dziecka: potrzebę bliskości, dajemy mu podstawy do budowania tzw. bazalnej ufności (wg psychologa rozwojowego Erika Eriksona), czyli podstawowego zaufania między dzieckiem a rodzicami, co z czasem przekształca się w zaufanie do świata.

Zaspokojenie potrzeby bliskości jest nieodzowne w kształtowaniu dobrej samooceny, w budowaniu wiary w siebie, co w późniejszym życiu przekłada się na umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Dzieci noszone, pieszczone zgodnie z ich potrzebami są otwarte na nowe doświadczenia, a ponadto potrafią być samodzielne.

Czemu tak ważny jest bliski i częsty kontakt fizyczny? Otóż w momencie narodzin, dziecko jest przede wszystkim skórą: dotyk jest jego pierwszym kanałem komunikacji. Stąd masowanie dziecka, noszenie, kołysanie, dotykanie nie tylko mówi mu o naszej miłości i daje mu poczucie bezpieczeństwa, ale także jest głównym sposobem dostarczania dziecku informacji o otaczającym świecie. To właśnie zmysł dotyku jest głównym pośrednikiem między dzieckiem a światem. Dopiero później, w miarę rozwoju układu nerwowego oraz pod wpływem zdobywania nowych doświadczeń wzrok i słuch staną się dominujące. To w jaki sposób dziecko nauczy się odbierać otaczającą rzeczywistość przez zmysł dotyku, później wpłynie również na spostrzeganie pozostałymi zmysłami.

Jakie korzyści z noszenia ma dziecko:

 • zaspokojenie potrzeb (w tym p. bliskości)
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa – dziecko szybciej sie uspokaja
 • ukształtowanie bezpiecznego przywiązania
 • poznawanie świata nie tylko z perspektywy leżącej, ale również z perspektywy dorosłego
 • dozowanie bodźców – dziecko, kiedy poczuje się zmęczone, może przytulić się do opiekuna, schować w chuście
 • zapewnia prawidłowy rozwój układu kostno-mięśniowego
 • stymulacja zmysłu równowagi
 • pozycja – brzuch do brzuszka zapewnia delikatny masaż brzuszka dziecka, przez co jest mniej kłopotów z trawieniem – nie ma kolek
 • sposób na ukojenie dziecka – a jeśli już kolki są, to noszenie w chuście pozwala ukoić dziecko – również podczas chorób, po szczepieniu, przy ząbkowaniu

Korzyści dla rodziców:

 • zapewnienie bliskości z dzieckiem
 • pomoc w poznawaniu dziecka i jego potrzeb
 • oszczędność kręgosłupa
 • wolność, aktywność
 • dyskretne karmienie