Go to Top

FAQ

1. Kim jesteśmy

Nasze Stowarzyszenie to grupa osób kochających, rozumiejących i chcących promować ideę chustonoszenia wśród innych ludzi. Organizujemy w związku z tym spotkania, warsztaty i inne wydarzenia dla rodziców i osób zajmujących się małymi dziećmi. Tworzymy możliwości do integracji środowiska rodzicielskiego w Poznaniu i okolicach poprzez platformę wymiany doświadczeń i informacji.

Wszystkie członkinie działają w oparciu o zasady wolontariatu, najczęściej są młodymi mamami i starają się swoją wiedzę praktyczną przekazać dalej.

3. Jak działaliśmy?

Działania stowarzyszenia opierały się na założeniach niekomercyjnych. Starałyśmy się promować ideę bezpiecznego noszenia dzieci oraz wychowywania w bliskości i poszanowaniu potrzeb dzieci i rodziców. Regularnie organizowałyśmy:
- bezpłatne lub nisko płatne,
- popołudniowe warsztaty z noszenia, comiesięczne przedpołudniowe „ Luźne spotkania chustowe”,
- w sezonie letnim pikniki i eventy w plenerze (np. z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka),
- flashomby chustowe,
- raz w roku Międzynarodowy Tydzień Rodzicielstwa Bliskość (MTRB).

4. Kogo szukamy

Szukamy osób mogących zaangażować się czynnie w podejmowane przez Stowarzyszenie działania. Jesteśmy otwarci zarówno na doradców, jak i sympatyków chustonoszenia chcących promować je w naszej społeczności lokalnej. Każde ręce chętne do pomocy i poświęcony czas są mile widziane.

7. Jak do nas dołączyć?

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i akceptuje regulamin Stowarzyszenia. - wystarczy więc, że zgłosisz się do nas osobiście na spotkaniach, które organizujemy, czy też wirtualnie pisząc do nas maila, lub wiadomości na fb. Zaś pełnoprawnym członkiem stajesz się po uzyskaniu decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

Pełny regulamin dostępny jest stronie stowarzyszenia.

8. Jakie są obowiązki każdego członka stowarzyszenia?

Każdy powinien:
Być na spotkaniach walnych
Uczestniczyć przynajmniej w połowie pikników i akcji organizowanych
Włożyć swój czynny wkład przynajmniej w jedną akcję stowarzyszenia w roku
Płacić składki
Dołączyć do co najmniej jednej z grup zadaniowych
Promować swoją postawą i działaniem dobre imię Stowarzyszenia
Dążyć do rozwoju stowarzyszenia i jego interesów

9. Czy robimy coś poza obowiązkami?

Przede wszystkim nosimy nasze dzieci w chustach i pokazujemy jakie to fajne. Poza tym spotykamy się, rozmawiamy, inspirujemy i wspieramy nawzajem, uczymy się od siebie oraz motywujemy do działania.

10. Co będziesz z tego miał/a?

Szeroko pojęty rozwój, zarówno w sferze osobistej (ja-kobieta), branżowej (ja-kobieta w biznesie), jak i społecznej. Poszerzenie perspektywy działania organizacji pozarządowych, działania i wspierania się wzajemnie w działaniach grupowych. Rozbudowę świadomości swoich możliwości w aspekcie realizowania zamierzeń, dążenia do celów, a być może również pracy “pod presją” czasu i niedopatrzeń pozostałych zainteresowanych.