Go to Top

Regulamin warsztatów

Regulamin warsztatów noszenia w chustach – Stowarzyszenie „Poznań w chuście”

1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie „Poznań w chuście”.

2. Warsztaty są przeznaczone dla opiekunów wraz z dzieckiem w wieku od urodzenia do ok.3mca życia oraz dla tych, którzy jeszcze oczekują na dziecko i chcieliby poznać podstawy noszenia dzieci w chustach.

3. Warunki i specyfika warsztatów wykluczają możliwość uczestnictwa dodatkowych osób towarzyszących(poza maksymalnie dwojgiem opiekunów niemowlęcia) np. rodzeństwa.

4. Zapisy:

a) Na warsztaty można się zapisać wyłącznie poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zapisów, dostępnego w dniu zapisów na stronie Stowarzyszenia (www.chusty.net)
b) O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie maila zwrotnego z danymi do przelewu.
c) Warsztaty należy opłacić w ciągu 72h od momentu otrzymania maila potwierdzającego.
d) Zgłoszenia nieopłacone w ciągu 72h zostają anulowane
e) Zwolnione nieopłacone miejsce wraca do puli zapisów.

5. Opłata:

a) Opłata wynosi 30zł i obejmuje 1 dziecko z maksymalnie 2 opiekunami (także dla par w ciąży).
b) W razie zaistnienia innych sytuacji (bliźnięta, trojaczki etc.)prosimy o kontakt via mail/Facebook

6. Rezygnacja i zwrot:

a) Rezygnację z uczestnictwa należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi poprzez kontakt mailowy (chustypoznan@gmail.com) via komunikator na fanpage Facebook (https://www.facebook.com/chusty.poznan/) lub telefonicznie 693159059.
b) Zwrot opłaty jest możliwy wyłącznie, gdy rezygnacja została wysłana Organizatorowi nie później niż 24h przed rozpoczęciem warsztatów.
c) W innych przypadkach opłata nie jest zwracana.

7. Uczestnicy:

a) W warsztatch moga uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (nie zagrażające zdrowiu innych uczestników) – zarówno dzieci jak i opiekunowie.
b) Zapisujący jest zobowiązany poinformować Organizatora o istniejących lub możliwych wyzwaniach rozwojowych dziecka (asymetrie, WNM, ONM, wady wrodzone, zespoły wad genetycznych, specjalne zalecenia pielęgnacyjne etc.) – pozwoli to Doradczyniom prowadzącym warsztaty jak najlepiej przygotować się do spotkania. Osobą pierwszego kontaktu powinien być zawsze lekarz pediatra/specjalista. Zalecamy skonsultowanie konkretnego, prawidłowego wiązania z lekarzem/specjalistą sprawującym opiekę nad dzieckiem.
c) Warto także poinformować Organizatora o własnych dysfunkcjach(wady i przebyte urazy kręgosłupa etc.), mogących być wyzwaniem przy noszeniu dziecka. Przy prawidłowym rozpoznaniu i dostosowaniu techniki w wielu przypadkach rozwiązanie jest satysfakcjonujące i komfortowe.
d) Osobami odpowiedzialnymi za dobrostan dzieci – także w trakcie trwania warsztatów – są opiekunowie dziecka, sprawujący opiekę nad dzieckiem według swoich kompetencji i wiedzy, z uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa od Doradcy, a także ogólnych przepisów BHP oraz PPOŻ.
d) Prosimy o wygodny strój zarówno dla opiekunów jak i dla dzieci. Obuwie zmienne lub skarpetki z powłoką antypoślizgową.