Aktualności

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego

Od 1 sierpnia 2009 roku Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren rozpoczął realizację dwuletniego projektu finansowanego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga.

Projekt ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do kobiet/matek – liderek, które prowadzą formalne/ nieformalne organizacje/ grupy działające na rzez rodziny, małych dzieci oraz wzmacniają kobiety/matki w przestrzeni społecznej. Do udziału w projekcie zaproszone zostały kobiety-liderki z kilkunastu polskich organizacji i grup nieformalnych.

Instytut Małego Dziecka pełni rolę koordynatora projektu oraz prowadzi warsztaty dla matek – liderek z Niemiec i Słowacji na temat modelowego i innowacyjnego podejścia IMD dotyczącego rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.

Głównymi celami projektu są:

 • Rozwój wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczestników projektu w zakresie rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji wczesnodziecięcej.
 • Oferowanie rodzicom z różnych krajów Unii Europejskiej możliwości wymiany pomysłów i praktyk dotyczących organizacji i funkcjonowanie Centrów Matek.
 • Dalsze upowszechnianie i transfer dobrych praktyk w sieciach partnerskich.
 • Wzmocnienie współpracy europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów między grupami tworzącymi nieformalne środowisko nauki dla osób będących w niekorzystnej sytuacji.

Projekt jest realizowany wspólnie z 3 partnerami :

 • Stichting Nest! – Holandia, Amsterdam – jest twórcą metodologii uczenia się w obszarze inicjatyw oddolnych,
 • Mütterforum Baden-Württemberg e.V. Landesverband der Mutter- und Familienzentren – Niemcy, Stuttgart – ma doświadczenie w tworzeniu ogólnodostępnych miejsc w przestrzeni publicznej, gdzie rodzice uczą się i rozwijają
 • Unia materkych centier (UMC) – Słowacja, Bratysława – wypracowała pozytywną relację pomiędzy obszarem edukacji formalnej i nieformalnej

Projekt dla grupy polskiej proponuje:

 • 2 wyjazdy szkoleniowe do organizacji partnerskiej z projektu (Słowacja -“Akademia praktycznego rodzicielstwa” 19- 23 .11.2009r., Niemcy- „Samopomoc rodzicielska, szkolenie dot. metody wspierania liderów- 02.2011r.)
 • 2 warsztaty dla liderek prowadzone przez Marieke van Geldermalsen – Jaeckel Stichting Nest! – Holandia (1 warsztat- Strategie samodzielnego organizowania się rodziców– 03.2010r., 2 warsztat – budowanie sieci inicjatyw oddolnych oraz wzajemne wsparcie – 11.2010r.)
 • Wsparcie liderów inicjatyw oddolnych w transferze wiedzy i umiejętności do swoich grup
 • Konferencję podsumowującą projekt – 05.2011r.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren (IMD) jest organizacją pozarządową, która ponad 16 lat działa w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka. W tym czasie organizacja zrealizowała kilkadziesiąt projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Misją organizacji jest budowanie kultury małego dziecka jako integralnej części demokratycznego społeczeństwa. Instytut Małego Dziecka promuje znaczenie wczesnego dzieciństwa i dobrej jakości edukacji dla rozwoju człowieka.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych, socjologów, trenerów) pracuje w oparciu o autorską, innowacyjną koncepcję skoncentrowaną na perspektywie małego dziecka (podejście IMD).

Programy Instytutu kierowane są do małych dzieci (od urodzenia do 7 roku życia) i ich najbliższego środowiska rodzinnego i edukacyjnego oraz wszystkich uczestników przestrzeni społecznej, w której żyją małe dzieci.

Dodaj komentarz