Aktualności

Regulamin ChuSTOSiku

  1. Chustę może wypożyczyć każda osoba fizyczna, która podpisze Umowę Użyczenia ze Stowarzyszeniem.
  2. Chusty wypożyczane są na okres miesiąca lub krótszy.
  3. Aby wypożyczyć chustę należy napisać na nasz adres mailowy chustypoznan@gmail.com i podać swoje dane adresowe, numer telefonu oraz rodzaj wypożyczanej chusty.
  4. Zamówioną wcześniej chustę można odebrać na spotkaniu Stowarzyszenia. Na podstawie dowodu osobistego Wypożyczającego zostaje wówczas spisana umowa użyczenia.
  5. Od każdej wypożyczonej chusty pobrana zostanie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
  6. Chustę można zwrócić w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Gauganku lub wysłać pocztą, wówczas koszty wysyłki i przelewu zwracającego kaucję pokrywa Wypożyczający.
  7. Wypożyczający zobowiązuje się oddać chustę w dobrym stanie (wypraną i wyprasowaną zgodnie z oznaczeniami na metce), odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia ponosi Wypożyczający.
Możliwość komentowania Regulamin ChuSTOSiku została wyłączona