Regulamin warsztatów chustowych.

1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie „Poznań w chuście”.

2. Warsztaty dla początkujących są przeznaczone dla opiekunów wraz z dzieckiem w wieku od urodzenia do ok.4mca życia. Warsztaty dla zaawansowanych są przeznaczone dla opiekunów dzieci powyżej 4mc życia, którzy mieli już styczność z chustowaniem.

3. Warunki i specyfika warsztatów wykluczają możliwość uczestnictwa dodatkowych osób towarzyszących (poza maksymalnie dwojgiem opiekunów niemowlęcia) np. rodzeństwa, dziadków.

4. Zapisy:

a) Na warsztaty można się zapisać wyłącznie poprzez przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zapisów, udostępnianego na stronie Stowarzyszenia (www.chusty.net)
b) O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona. Potwierdzeniem zapisu jest otrzymanie maila zwrotnego.
c) Warsztaty należy opłacić niezwłocznie poprzez stronę zapisów od momentu otrzymania maila potwierdzającego.
d) Zgłoszenia nieopłacone w ciągu 48h zostają anulowane.
e) Zwolnione nieopłacone miejsce wraca do puli zapisów.

5. Opłata:

a) Opłata wynosi 40zł i obejmuje 1 dziecko z maksymalnie 2 opiekunami.
b) W razie zaistnienia innych sytuacji (bliźnięta, trojaczki etc.)prosimy o kontakt via mail/Facebook

6. Rezygnacja i zwrot:

a) Rezygnację z uczestnictwa należy niezwłocznie zgłosić  Organizatorowi poprzez kontakt mailowy (chustypoznan@gmai.com) via komunikator na fanpage Facebook (https://www.facebook.com/chusty.poznan/)
b)  Zwrot opłaty jest możliwy wyłącznie, gdy rezygnacja została wysłana Organizatorowi nie później niż 24h przed rozpoczęciem warsztatów.
c) W innych przypadkach opłata nie jest zwracana.

7. Uczestnicy:

a) W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe(nie zagrażające zdrowiu innych uczestników) – zarówno dzieci jak i opiekunowie.
b) Zapisujący jest zobowiązany poinformować Organizatora o istniejących lub możliwych wyzwaniach rozwojowych dziecka (asymetrie, WNM, ONM,  wady wrodzone, zespoły wad genetycznych, specjalne zalecenia pielęgnacyjne etc.) – pozwoli to Doradczyniom prowadzącym warsztaty jak najlepiej przygotować się do spotkania.
c) Warto także poinformować Organizatora o własnych dysfunkcjach(wady i przebyte urazy kręgosłupa etc.), mogących być wyzwaniem przy noszeniu dziecka. Przy prawidłowym rozpoznaniu i dostosowaniu techniki w wielu przypadkach rozwiązanie jest satysfakcjonujące i komfortowe.
d) Prosimy o wygodny strój zarówno dla opiekunów jak i dla dzieci.